Internet marketing

Objašnjenje predloženih kanala oglašavanja
new web / internet marketing / kanali oglašavanja
separator

Objašnjenje predloženih kanala oglašavanja

Reklama na Google-u
Internet, za razliku od drugih masovnih medija, odavno je kanal oglašavanja dostupan svakoj kompaniji bez obzira na njenu veličinu i finansijsku moć. Globalna mreža nije samo kanal za protok različitih vrsta informacija i znanja, već i mesto gde se sudaraju ponuda i tražnja i završavaju brojne poslovne aktivnosti. Internet oglašavanje pruža bezbroj mogućnosti da se približite najširem broju ljudi, prezentujete svoje proizvode i usluge, osluškujete tržište ili stvorite nekakvu interakciju sa korisnicima. Zavisno od ciljeva i motiva vašeg nastupa, kreira se i kampanja koja na najbolji način odgovara  na taj izazov. Sistem plaćanja po kliku PPC (Pay Per Click) omogućava Vam da na najbolji mogući način planirate svoje troškove, pratite efekte kampanje i platite samo realne rezultate svog oglašavanja. Većina kanala oglašavanja koje Vam nudimo, pružaju Vam čak i mogućnost neverovatno preciznog određivanja ciljne grupe kojoj se obraćate, što drugi mediji često nisu u mogućnosti da ponude. To sve rezultira najboljim mogućim odnosom uloženog novca i postignutih rezultata.
separator
GOOGLE ADWORDS (search oglasi)
Najbolji način da se približite korisnicima čija interesovanja gravitiraju ka vašem proizvodu i koji predstavljaju vaše potencijalne kupce, a sve to kroz privilegovan položaj na rezultatima Google pretrage. Kampanja se može teritorijalno ograničiti, a pravi se više tekstualnih rešenja oglasa prilagođenih  srodnim grupacijama ključnih reči. Kampanju je moguće menjati i prilagođavati u hodu, na osnovu stečenih informacija i iskustava. Ovaj vid oglašavanja ima mogućnost pravljenja dnevnog budžeta koji kada potrošite, kampanja prestaje do narednog dana. Sistem funkcioniše po principu PPC (plaćanje po kliku), a transparentnost broja prikaza i klikova je apsolutna. Određivanje cene klika je po aukcijskom principu i zavisi od trenutne konkurencije.
GOOGLE ADWORDS (baner oglasi)
Google baner sistem dostupan je svim zainteresovanim sajtovima, pa je samim tim jako rasprostranjen. Prednost ovog vida oglašavanja jeste dosta niža cena, veliki broj prikaza i mogućnost kontekstualnog pojavljivanja uz srodne tekstove. Moguće je takođe i manuelno biranje sajtova na kojima se želite pojavljivati, kao i teritorijalno ograničavanje. Pravi se šest grafičkih rešenja za različite dimenzije raspoloživih banera. Ovaj vid oglašavanja ima mogućnost pravljenja dnevnog budžeta koji kada potrošite, kampanja prestaje do narednog dana. Sistem funkcioniše po principu PPC (plaćanje po kliku), a transparentnost broja prikaza i klikova je apsolutna. Određivanje cene klika je po aukcijskom principu i zavisi od trenutne konkurencije.
Reklama na Google-u
Reklama na Google-u
Tekstualna oglasna rešenja slična gore pomenutim Search oglasnim rešenjima. Prednost ovog vida oglašavanja je to što se pojavljuju na stranicama popularnih sajtova u za to predviđenim boksovima. Ovaj vid oglašavanja je takođe kontekstualan, a takođe ima i mogućnost pravljenja dnevnog budžeta koji kada potrošite, kampanja prestaje do narednog dana. Sistem funkcioniše po principu PPC (plaćanje po kliku), a transparentnost broja prikaza i klikova je apsolutna. Određivanje cene klika je po aukcijskom principu i zavisi od trenutne konkurencije.
GOOGLE ADWORDS (tekstualni oglasi)
FACEBOOK ADS (slikovno-tekstualni oglasi)
Odličan način popularizacije vašeg fan page-a, kao i samog sajta. Postoji mogućnost tzv. ‘’Like’’ kampanje gde povećavate broj brand fanova koji će pratiti vaše buduće aktivnosti, kao i varijanta kampanje koja vodi zainteresovane na vaš kompanijski sajt. Izuzetno dobar način oglašavanja zbog mogućnosti usmeravanja kampanje ka ciljnoj grupi po godinama, polu, teritoriji i interesovanjima. Ovaj sistem oglašavanja takođe funkcioniše po PPC sistemu (plaćanje po kliku), a određivanje cene klika je po aukcijskom principu i zavisi od trenutne konkurencije.
Reklama na Google-u
ETARGET (slikovno-tekstualni oglasi)
Odličan način da se po niskoj ceni oglašavate na najposećenijim sajtovima u Srbiji, u specijalnim uokvirenim boksovima sa slikovnim i tekstualnim rešenjem. Spada takođe u kontekstualnu vrstu oglašavanja. Sistem funkcioniše po principu PPC (plaćanje po kliku), a određivanje cene klika je po aukcijskom principu i zavisi od trenutne konkurencije.
Reklama na Google-u
POP BOX (in-text oglasi, slikovno-tekstualni)
Izuzetno zanimljiv način oglašavanja, tzv. in-text, gde je neka od reči u tekstu podvučena i kada čovek pređe preko nje pojavljuje se slikovno-tekstualno rešenje oglasa na koji čitalac može kliknuti. I ovaj vid oglašavanja je kontekstualan. Sistem funkcioniše po principu PPC (plaćanje po kliku), a cene zavise od izbora ponuđenih varijanti oglasnih rešenja.
Reklama na Google-u
separator
separator
separator
separator
separator